Kveldens møte ble meget givende.

Åge stod for lederrollen i kveld, siden styreleder Sissel dessverre fortsatt er syk. God bedring sier vi til Sissel.

Åge informerte om et nytt tidsskrift, Natur & Foto. Hvis man tegner abonnement innen 2009 får man 50 % rabatt på 2010.

Det blir delt ut premier fra fotosprinten til de som ikke var der sist.

Åge tok også opp at vi trenger sponsorer og premier, medlemmene blir spurt om å sjekke litt rundt.

Bjørn Erik fortalte at han har vært i kontakt med Trond Eriksen på Foto Knudsen Pro Oslo, der vi eventuelt kommer inn til butikken. Han kan holde foredrag og vise oss rundt.

Vi så på Kveldens bilder som har tema ”Spor”. Mange flotte bilder gjorde at det tok lengre tid å gi karakterer.

Undertegnede informerte om den nye websiden og hvordan man forminsker bilder til fotogalleriene – i håp om å få mange flotte bilder å legge ut

Etter kaffepausen hadde vi en åpen diskusjon om tanker rundt klubben. Bjørn Erik og Vidar har kommet med en del tanker og forslag. Dette ble en meget konstruktiv diskusjon med mange gode forslag.
Bl.a. at vi skal prøve å få til en klubbkveld ekstra i måneden. Til alles glede!!

Ha noen flotte fotouker til neste gang vi ses. (Bare det kunne slutte å regne)

Hilsen

Susanne