Første klubbmøte etter sommerferien er gjennomført. Oppmøtet var veldig bra, vi var bortimot 30 stykker, hvorav 8 nye.

Vidar ønsket velkommen, og hadde mange informasjonssaker:

* Dagsturen til Oscarsborg ble avlyst pga. for få påmeldte, men vi prøver å få til turen senere.

* Moss Fotomaraton er gjennomført med nesten 60 deltakere, og har resultert i flere nye medlemmer (som vi kan se i dag). Fotomaraton er et konsept vi har lyst til å videreføre, og kanskje utvide opplegget. Vi får se hva som skjer!

* Samarbeid med leverandører: Det ser ut til at Sparebank1 kan bli en støttespiller for oss.
Epson/Profildata kan holde kurs og workshops, og har også klubbtilbud på diverse skrivere og kalibreringsutstyr.
Flere medlemmer kan gå sammen om en stor A3-skriver.
FotoVideo i Oslo gir oss mulighet til å komme i butikken etter stengetid, slik at vi har butikken for oss selv. Bjørn er kontaktperson for spørsmål om Epson og FotoVideo.

* Bjørn får ansvaret for vår nyoppstartede juniorgruppe, det er allerede 7-8 stykker med der. De skal ha en bli-kjent-kveld, og finne ut hva slags opplegg de skal ha og hva de vil lære.

* Rune og Stine Marie informerte om Østfoldfotografen.
Nye frister er: betalingsfrist 3. oktober, innleveringsfrist 10. oktober. Premiering i Kirkeparken videregående skole 7. november. Les mer på www.ostfoldfotografen.no

* Andre fotoklubber spør oss om vi vil juryere deres bilder i interne klubbkonkurranser. Vi har sagt ja til Molde og Årjäng. Hvis du vil være med i juryarbeidet, så kontakt Vidar for å stå på juryliste.

* Susanne informerte om høstturen til Töcksfors 24.-26. september. Det er ikke lenge til, så ta kontakt med Susanne snarest om du vil være med. Det er også sendt ut informasjon om turen på e-post til medlemmene.

Kveldens bilde var med tema “Båt/Maritimt”. Åge har laget opphengslister for papirbildene våre, og bedømmingen fungerer mye bedre med bildene hengende på en vegg enn liggende på et bord. Bra, Åge!

Etter kaffe og loddsalg fortsatte vi med digital bildebedømming (m/ farge- og kontrastjustering midtveis 🙂 ) Tellekorpset tok med seg stemmesedlene og gikk for å telle, mens Bjørn kunne fortelle at ekstrakveldene forsetter. Det er viktig at folk sier hva de vil gjøre og hva de vil lære på disse kveldene. Første ekstrakveld blir antagelig i oktober.

Susanne ønsker flere bilder til medlemmenes web-galleri, og samtidig oppfordres medlemmene til å ta med bildeserier de har lyst til å vise på en klubbkveld. Enda en oppfordring var at medlemmene kan ta opp (foto-relaterte) spørsmål/problemer i plenum, og vi kan få en diskusjon på det.

Kvelden ble avsluttet med loddsalg og resultatene fra bildebedømmingen.

Papir: 5) Bjørn 4) Vidar 3) Åge 2) Stine Marie 1) Anne Kari

Digitalt: 5) Karin 4) Stine Marie 3) Hanne 2) Tove 1) Arild

Hilsen Stine Marie