Det ble en intensiv høst med fotomaraton, møter og ordinære klubbkvelder, men til tross for dette klarte vi å få til et par ekstrakvelder, (går for tilfellet under betegnelsen ”Temakvelder”)

Det har vært Bjørn Erik som har gjort en god jobb med å organisere disse møtene, som er tenkt som et ekstra møte hvor vi treffes og snakker foto. Disse er ment for oss som ikke synes det er nok å møtes en gang i måneden.

Denne sesongen har det gått en del på portrettfotografering, sort/hvitt og bildebehandling. I tillegg har der vært veldig mye fotosnakk. Alltid like hyggelig og læreriktsmiley

Takk for denne gangen, så starter vi opp med ny temakveld 26 januar. Denne kvelden kommer nå til å bli fast, en gang i måneden. Selvsagt med forbehold om at noen kan stille opp å styre disse kveldene.
Kom gjerne med forslag til hva disse kveldene kan inneholde.

Vi seesJ

Hilsen

Susanne