Medlemsmøte 12. januar 2012

Årets første medlemsmøte ble åpnet med diverse infosaker:

– vi har flere fotooppgaver som skal løses dette året, i tillegg til Kveldens bilde.
Det er “Naboens fotoforslag”, “Foto-cup”, “Kl 18.15 21. september”, og fra “Fra samme ståsted”.
Alle disse fotooppgavene vil det komme nærmere info om.

– Bjørn informerte om at valgkomitéen arbeider med kandidater til styret. Det er årsmøte 9. februar med valg av styremedlemmer.

– skjema for kveldsverter ble sendt rundt slik at medlemmene kan skrive seg på datoer de kan hjelpe til klargjøring og rydding av lokalene.

Bildebedømming

Vidar orienterte om temaet bildebedømming, og hvordan man best mulig skal gi et fotografi rettferdige poeng. Det er ikke lett, for smaken er subjektiv. Man må spørre seg selv: “Hvorfor liker jeg dette bildet?” eller “Hvorfor liker jeg ikke dette bildet?” og sett ord på hva man liker/ikke liker.

Bildebedømming ble inndelt i tre kriterier:

– Kunsternisk verdi

– Originalitet

– Teknisk kvalitet

tilsammen KOT

Kunstnerisk kvalitet blir en subjektiv følelse, f.eks. et bilde man kunne tenkt seg å ha på egen vegg. Hvorfor får man denne følelsen? Det er bildets evne til å formidle og fortelle noe: en stemning, følelse, historie… Etter diskusjon i salen ble det enighet om at vi omdøper kriteriet “Kunstnerisk verdi” til “Bildets formidlingsevne”, men vi skal likevel ikke glemme begrepet fotokunst.

Originalitet sier noe om bildet er dusinvare eller om det viser noe helt nytt. Originalitet kan være nyskapende teknikk, eller et kjent motiv med ny vri eller vinkling.

Teknisk kvalitet skal harmonere med det uttrykket fotografen ønsker å skape. F.eks. kan uskaprphet være bevisst handling fra fotografens side.

En sekser på poenggivningen skal derfor henge meget høyt.

Kveldens bilde

Med fersk innføring i bildebedømming, gikk vi løs på Kveldens bilde. Nytt i år er at vi kun skal konkurrere i digitale bilder, og at vi har Kveldens bilde på nesten hvert eneste medlemsmøte.
Temaet for kvelden var Fritt motiv, og det er alltid morsomt å se spredningen i bildemotivene når alt er lov.

Kvelden ble avsluttet med loddtrekning.

Hilsen

Stine Marie