Referat fra Årsmøtet 2014 – Moss Fotoklubb

Moss Fotoklubb, PB 741, 1509 MOSS. www.mossfotoklubb.com

10.Februar 2014 Kl. 18.30-19.00 Tiurveien 18, Moss

Tilstede 20 stk, hvorav 19 stemmeberettigede.

1. Årsmøtet ble åpnet av leder Stine Marie Barsjø.

2. Stine Marie Barsjø ble valgt til møteleder og Tove Bråten som referent.

3. Årsberetningen ble opplest av Tove Bråten, og funnet godkjent.

4. Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Stine Marie Barsjø og funnet godkjent.

5. Ingen endring av årskontingenten.

6. Ingen innkommende saker.

7. Valg: Leder: Stine Marie Barsjø ble gjenvalgt for 2 nye år.

Sekretær: Tove Bråten ble gjenvalgt for 2 nye år.

Styremedlem: Runar Vestlig ble valgt for 2 år.

Varamedlem: Ragnar Olafsen ble gjenvalgt for 2 nye år.

Revisor: Inger Jacobsen ble valgt for 1 år.

Valgkomite: Aud Stendal ble valgt for 1 år.

Ola Lofthus ble valgt for 1 år.

Tove Bråten

Sekretær i Moss Fotoklubb