Sommeravslutning 2. juni

2.juni
sommeravslutning

Sammen
med myggen hygget vi oss med pølser, kake og et fotorelatert rebusløp.Premiering etter årets klubbmaraton der tre på topp ble: Runar Vestli, Jan Egil
Wold og Stine Marie Barsjø.

God
sommer!

Tove