Klubbmaraton

Arendal Fotoklubb sto denne gangen for de 6 oppgavene vi
skulle løse på 6 timer. Temaene var:
KaldHumor,

Nært påSilhuett, Skjør, Skygge, fugleperspektiv og kontraster.

12 stk møtte opp med tom brikke og fult
batteri. Noen valgte å gjøre en solo og forsvant på egenhånd, mens andre
ønsket å være mer sosiale og gikk i flokk 😉 Kreativiteten skulle nå få
prøvd seg. Et av temaene var skjør, og her ser du en tolkning av det 🙂