13/9-14
Nasjonal Fotovandring

Nasjonal
Fotovandring ble i år igjen arrangert bla i Fredrikstad der Moss Fotoklubb var
med. I år var temaet «Kontrast» og i tillegg et lokalt tema «Fugl».

Dagen gikk fort når vi skulle rekke begge disse temaene og foredrag.

«Kontrast»
bildene ble sendt inn i etterkant og de beste fra hvert lokalt arrangement
konkurrerte mot hverandre på landsbasis. Fra Moss Fotoklubb fikk Dag
Halvorsen en 6.plass i den lokale delen, men nådde dessverre ikke opp på
landsbasis.

Tove