5/6-2014
Workshop makro med Thor Håkonsen fra Japan Photo på Skarmyra all aktivitetshus
Cafe.
Vet
du hva en Kneler er? Ikke? Vel det er et flott fotomotiv. Ja
faktisk. Selv om du vil finne denne forklaringen på Wikipedia: «Knelerne
er nært beslektet med kakerlakker og termitter. I verden er det omtrent 2
300 arter, fordelt på 15 familier, de fleste fra tropiske strøk i alle
verdensdeler. Ingen arter finnes i Norge. Navnet har den på grunn av den
særegne måten å holde frambeina på, det ser ut som om den kneler og ber……….»

Men
på Macro kurs med Thor i fra Japan Photo så er en kneler et flott motiv.
Ikke alle er vi like glad i slike kryp, så litt småhyl, som….hjelp…den beveger
seg osv. Var å hør. Men de fleste ble tøffere og tryggere etter hvert og
med egent og lånt utstyr fikk alle prøvd seg som macro fotografer. Og ser
du godt etter er de litt søte også J

Tove