24-26/10-14
Foto tur til Karlstad

Litt
seint høst-tur ble det i år. Valget falt på vennskapsbyen til Moss,
nemlig Karlstad. Siden det skulle være høst bestilte vi høstvær og det
til gangs med regn og vind nesten hele helgen.

Kun noen få glimt fikk vi
av noe som lignet sol.
Men det var nå ingen hindring for de 5 som reiste
på tur. Vi var innlosjert sentralt i Karlstad på et Hospits. Greit
nok. Var jo ikke mye vi var der. Flere utstillinger fikk vi med oss
også. Det var nemlig et fint tilfluktssted nå det bøttet ned som verst.
På vei hjem stoppet vi på et par steder.
Tove