Lørdag 9.mai 2015 avholdt vi det årlige Klubbmaratonet. 8 oppgaver skulle løses i kronologisk
rekkefølge på 8 timer og resultere i 8 bilder.

Fredrikstad Fotoklubb som hadde laget oppgavene denne gangen
har vært flinke til å gi oss en god allsidighet. Å starte med «Bomskudd» og
etter 7 timer skulle løse «Helt vilt» kunne gi sine utfordringer for de
fleste. Nå er det bare å vente i
spenning på resultatet.

Tovesmiley