Årsmøte 2017 har blitt avholdt med 23 fremmøtte. I den anledning vil vi få takke de
avtroppende styremedlemmer og øvrige i ulike komitéer for en god innsats, vi
vil få takke valgkomiteen for et godt arbeide med å skaffe nye kandidater, noe
som ikke er en enkel jobb og ikke minst vil vi ønske alle nye i styre og verv
VELKOMMEN!

Visning av månedens bilde med tema «Struktur» og litt
diskusjon rundt bildene og tolkning av temaet.

Kaffepause med nydelig banankake bakt av Nina. Takk!

Etter kaffepausen informerte leder Ulf om kommende
aktiviteter. Disse finner du både under
program her på hjemmesiden og på infobrevet som kommer ut med jevne mellomrom.

Øystein Skjerve har vært på flere turer for å fotografere
tigere. I kveld fikk vi se bildeserien “Tiger,
Tiger – Fra Jungelboken til Taj Mahal”.

Takk for en hyggelig kveld!
Tovesmiley