«MANGFOLDIGE MOSS –
SKAPENDE, VARMERE,
GRØNNERE”

SKAPENDE: Gode vekst- og
utviklingsmuligheter for
næringslivet, med fortrinn
som nærhet til Oslo og et
fantastisk kulturlandskap.

VARMERE: fellesskap for
alle og muligheter for den
enkelte. Omsorg.

GRØNNERE: (basert på FNs
klimamål): Sykkeltiltak,
elbiler/-sykler, bærekraftig
mat i institusjonene,
strandrydding og Blått
flagg-strender, tiltak for
stort biomangfold.

Ordene over er grunnlaget for salgsutstillingen som i disse dager pryder veggene i Kafeen på Allaktivitetshuset på Skarmyra. Oppfordrer alle til å ta en tur innom!

Under ses noen glimt fra de flinke folka som har montert utstillingen.

Foto: Hilde Hansen