Vel gjennomført årsmøte på under 30 min. Knirkefitt og uten diskusjon. Ut av styret gikk nå Ulf, Bjørn Erik, Kristian og Tove. Takk for innsatsen! Velkommen til nytt styre!