Flere nye styremedlemmer på plass og nytt lerret. Øystein innledet med diverse infosaker. Bl.a. fotoforedrag med Terje Skåre 20. april – etterfulgt av workshop 4. mai. Vi skal på vårtur siste helg i april. Fristen for levering av bilder til NM nærmer seg. Stine Marie viste bilder fra turer klubben har hatt til Saltholmen og Mossekanalen. Nina og Runar fikk diplomer og utmerkelser fra diverse runder i NM.

Hodeplagg var tema i Kveldens bilde
Hodeplagg var tema i Kveldens bilde

Etter pausen hadde Tone gjennomgang av Kveldens bilde med tema “Hodeplagg”. Runar stod for bildevurdering av 6 utvalgte bilder. Øystein hadde innlegg om kalibrering, samt neste trinn i Lightroom-skolen, som denne kvelden omhandlet histogram.