Det er alltid like spennende å vente på resultatene fra NM i foto. 9 fotografer fra Moss fotoklubb deltok med i alt 99 bilder. Da resultatene ble offentliggjort, viste det seg at vi fikk uttelling på 24 av bildene. Gratulerer alle sammen! Ekstra gratulasjon til Nina Jonsson som ble klubbens beste deltaker.

Resultatene for klubben kan studeres her: https://mossfotoklubb.com/konkurranser/nm-i-foto.html

Høstrunden har innlevering 15. oktober – det er like greit å begynne planleggingen allerede nå 🙂 https://nsff.no/konkurranser/nm-i-foto/