Første klubbmøte etter sommeren, og første fysiske klubbkveld på veldig lenge. Denne mandagen hadde vi besøk av fotograf Terje Skåre, og han snakket om å “sjå lyset – forstå lyset”. Hvordan kan du bruke eksisterende lys der du er? Både flytte på personen du skal fotografere, og bevege deg selv for å komme i riktig posisjon. Eksisterende lys kan være både naturlig lys og kunstig lys.

Hederstegn fra NSFF ble tildelt Nina og Runar (se forrige bloggpost). Øystein minnet på programmet utover høsten, og frister for NM og Østfoldfotografen. Terje stod for loddsalg, og Hilde hadde bakt deilige boller til oss.