Dette var høstens store happening i fotoklubben. Et heldagsarrangement med modeller og foredragsholder. Ronny Østnes startet med et inspirasjonsforedrag, før fotograferingen startet. Det var fire stasjoner med forskjellige miljøer. Både fotografer og modeller byttet på de ulike stasjonene. Temaet var film noir, og vi forsøkte å gjenskape dette både tematisk og med tidsmessig miljø, og også fototeknisk med bruk av hardt lys, slik at det ble kontrastfylt lys/skygge. En veldig inspirerende dag. Takk til flinke modeller og initiativtaker Øystein!