Det første medlemsmøtet i 2022 ble avholdt på zoom 10. januar. Vi var vel 15 medlemmer. Utrolig hvor bra det funker, egentlig. Månedens bilde ble gjennomgått og premiert. Under temaet «Mitt beste bilde i 2021» var det mange gode bilder. Du kan se resultatet på Kveldens bilde.

Årskavalkaden, som ble vist for de få som møtte opp fysisk på julemøtet, ble vist for mange flere. Dette er bilder av medlemmene under aktiviteter i klubbens regi i løpet av året som gikk.

Nye funksjoner i LIGHTROOM ble gjennomgått av Øystein. Her var det mange aha-opplevelser. Flere medlemmer kan tenke seg å øve mer, og gjøre dette sammen. Lære av hverandre.

Resultat fra FIAP World Club for Clubs. MFK har deltatt i denne konkurransen i flere år. I 2021 fikk vi en 83. plass. Styret synes dette var en god plassering. Av de norske klubbene ble vi bare slått av Bryne fotoklubb. MFK fikk 407 poeng og vinnerklubben fikk 452 poeng. Det ble sendt inn 20 bilder og alle fikk gode poengsummer. Ikke verst, vel? Stine Marie viste bildene som deltok fra MFK.

Bildevurdering var et tema flere medlemmer ønsket seg i forbindelse med stemmegivning til ‘Kveldens bilde’. Stine Marie gikk gjennom prosedyren på hjemmesiden til NSFF og her ble det en kjærkommen samtale rundt temaet Konstruktiv kritikk.

Øystein avsluttet med info om kommende aktiviteter.

Hilde

Ny funksjonalitet i Lightroom v/ Øystein.